naplopo

Napsugárzási adatok

Magyarországon a napenergia-hasznosítás szempontjából fontos nagy felbontású, részletes napsugárzási mérési adatok nem érhetők el nyilvánosan. Ezért 2004-ben úgy döntöttünk, hogy mi magunk is elkezdjük mérni és gyűjteni a napsugárzási adatokat.

2004. január 1-én saját telephelyünkön  helyeztünk üzembe egy napsugárzás mérő állomást. A napsugárzást déli tájolású és 45°-os dőlésszögű felületen mérjük egy Kipp & Zonen gyártmányú, CM-5 típusú, szellőztetett piranométerrel. A készülék pontossága 2%-on belüli. A piranométer a globális (teljes) napsugárzást méri. A mért adatokat egy saját fejlesztésű HC-260 típusú adatgyűjtő dolgozza fel és továbbítja egy pc számára. Az adattárolás a pc-n történik.

A mérőállomás földrajzi pozíciója:
É: 47,55727°, K: 19,05033°, H: 12 m

Mérésünk Magyarországon egyedülálló, mert a napenergia-hasznosítás szempontjából legjellemzőbb, ezért legfontosabb déli tájolású és 45°-os dőlésszögű felületre érkező globális napsugárzásról nincs mért adat, ezt jelenleg az OMSZ sem méri. Az OMSZ mérőállomásai vízszintes felület globális és diffúz sugárzását, valamint a napsugárzásra merőleges felületre érkező - direkt - sugárzást mérik.

Az általunk mért napsugárzási adatokat a honlapunkon grafikus formában közzétesszük.

 

• Évi sugárzásösszeg: 1.368,6 kWh/m2
• Átalagos napi sugárzás: 3.750 Wh/m2
• A legmagasabb napi sugárzásjövedelem június 29-én: 7.586 Wh/m2
• A legalacsonyabb napi sugárzásjövedelem január 17-án: 70 Wh/m2

2013 napsugárzás energiahozam, napi adatok2013. évi napsugárzás, napi értékekkel ábrázolva

• Évi sugárzásösszeg: 1.250,5 kWh/m2
• Átalagos napi sugárzás: 3.426 Wh/m2
• A legmagasabb napi sugárzásjövedelem április 22-én: 7.395 Wh/m2
• A legalacsonyabb napi sugárzásjövedelem november 22-én: 134 Wh/m2

2010. évi napsugárzás, napi értékekkel ábrázolva

• Évi sugárzásösszeg: 1.346,70 kWh/m2
• Átalagos napi sugárzás: 3.690 Wh/m2
• A legmagasabb napi sugárzásjövedelem április 21-én: 7.688 Wh/m2
• A legalacsonyabb napi sugárzásjövedelem december 8-án: 147 Wh/m2

2009 napsugárzás energiahozam napi adatok2009. évi napsugárzás, napi értékekkel ábrázolva

Alkategóriák

• Évi sugárzásösszeg: 1.250,5 kWh/m2
• Átalagos napi sugárzás: 3.426 Wh/m2
• A legmagasabb napi sugárzásjövedelem április 22-én: 7.395 Wh/m2
• A legalacsonyabb napi sugárzásjövedelem november 22-én: 134 Wh/m2

2010. évi napsugárzás, napi értékekkel ábrázolva


 

2010. évi napsugárzás, 31 napos átlagértékekkel ábrázolva

2010. évi napsugárzás havi bontásban

 

További részletes napsugárzási adatok:

2010. évi napsugárzási adatok havi összesítéssel, napi felbontásban

2010. évi napsugárzási adatok heti összesítéssel, 5 perces felbontásban