naplopo

Az igazi biztonságot és önellátást a hálózatra kapcsolt, de szigetüzemre is alkalmas hibrid napelemes rendszerek jelenthetnék. A feltételes fogalmazás azt jelenti, hogy ilyen rendszerek jelenleg Magyarországon nem valósíthatók meg.

A megvalósításhoz ugyanis az alábbi négy dologra van szükség:

  • Napelemes rendszer hibrid üzemre alkalmas inverterrel.
  • Energiatároló (bár a napsütés időszakában korlátozott szigetüzem e nélkül is elképzelhető).
  • Biztonságos leválasztás a hálózatról szigetüzem esetén.
  • A hálózati engedélyes jóváhagyása.

Fenti felsorolásból az első két elem az előző fejezetben ismertetett önfogyasztás optimalizált hibrid rendszereket jelenti. A felsorolás harmadik eleme a biztonságos leválasztás, melynek az a feladata, hogy áramszünet esetén a szigetüzemre is alkalmas napelemes rendszer a szigetüzem elindítása előtt biztonságosan lekapcsoljon a közcélú hálózatról (és persze a hálózat visszatérése esetén vissza is kapcsoljon). De a leválasztásnak nem csak biztonságosnak kell lennie, hanem ezt a hálózat kezelőjének, a hálózati engedélyesnek még jóvá is kell hagynia. Ez pedig a cikk megírásának időpontjában általában nem lehetséges. Az engedélyezett inverterek listáján szereplő hibrid inverterek engedélyeztetése ugyan lehetséges, de ezek csak normál, tehát nem szigetüzemben működtethetők. A szigetüzemben való működtetés, és az azt támogató kialakítás megvalósítása jelenleg nem engedélyezett. Az engedélyeztetés szempontjain a hálózatkezelők jelenleg még dolgoznak. Indoklásuk szerint az ilyen berendezés kialakítása fokozott odafigyelést igényel, elsősorban a leválasztás, a tűzeseti lekapcsolás, az áramütés elleni védelem, illetve az ide vonatkozó műszaki előírások, jogszabályi megfelelőségek betartásának komplex feladata miatt. Tény, hogy a biztonság érdekében valóban sok feltételnek kell megfelelni.

Kiemelt fogyasztók vészhelyzeti energiaellátása

Fentiekben láttuk, hogy az áramszünet esetén a hálózatról automatikusa leváló és valamennyi fogyasztóra kiterjedő szigetüzemet megvalósító napelemes rendszerek kialakítását a hálózati engedélyesek egyelőre nem támogatják. Léteznek azonban olyan megoldások, amelyek nem az összes fogyasztót, de néhány kiemelt fogyasztót (pl. hűtőszekrényt, szivattyút… stb.) el tudnak látni energiával, úgy, hogy ezeket a közcélú hálózatról biztonságosan leválasztják. Az egyik legegyszerűbb mód az, ha a hibrid üzemre alkalmas inverter rendelkezik egy vészhelyzeti, ún. backup kimenettel. Ez tulajdonképpen egy olyan kimenet, vagy az inverterbe beépített csatlakozó aljzat, ami áramszünet esetén korlátozott teljesítményt (általában 3-5 kW egy fázison) tud biztossítani az ide csatlakoztatott kiemelt fogyasztóknak. A normál fogyasztók leválasztása ebben az esetben az inverteren belül történik meg.

hálózatra kapcsolt hibrid szigetuzemu rendszer pvpoint

Kiemelt fogyasztók ellátása az inverter vészhelyzeti, backup kimenetéről

A másik megoldás a kiemelt fogyasztók vészhelyzeti ellátására az inverteren kívüli ún. backup box alkalmazása. A backup box az inverter tartozéka, a működését is az inverter vezérli. Áramszünet esetén a backup box választja le a hálózatot és az általános fogyasztókat az inverterről, és ugyanakkor a kiemelt fogyasztók részére biztosítja a korlátozott mértékű energiát, persze a napelemek teljesítményének és az energiatároló töltöttségének függvényében.

hálózatra kapcsolt hibrid szigetuzemu rendszer backup box

Kiemelt fogyasztók ellátása külső backup box alkalmazásával

A fentebb ismertetett vészhelyzeti, vagy backup energiaellátást nyújtó megoldások biztonságosnak tekinthetők, de a hálózati engedélyesek jelenleg mégsem engedélyezik ezek használatát. Ennek oka, hogy tartanak attól, hogy még szakszerű kivitelezés esetén is előfordulhat, hogy a felhasználó, vagy annak egyik ezermester ismerőse átalakítja a rendszert, további fogyasztókat, áramköröket köt rá a backup kimenetre és ezzel esetleg megszünteti a biztonságos leválasztást a hálózatról.
A hálózattal kombinált szigetüzem és az áramszünet esetén is biztonsággal energiát adó vészhelyzeti áramellátás területén tehát jelenleg kicsit kaotikus az állapot. Az igény jelentősen megnövekedett az ilyen rendszerek iránt, a kereskedők, kivitelezők termékpalettáján is megjelentek ezek a megoldások, a hálózati engedélyesek azonban még nem tudták kidolgozni a biztonságot garantáló követelményrendszereket. Amíg ez nem történik meg, addig nem engedélyezik az ilyen rendszerek megvalósítását. Most tehát két dologban lehet bízni. Elsősorban abban, hogy továbbra is stabil és biztonságos marad a közcélú hálózatról elérhető energiaellátás, másrészt pedig, hogy a hálózati engedélyesek is mielőbb kidolgozzák és bevezetik a jogszerű megvalósítás feltételrendszerét.

Kérjen tőlünk személyre szabott, egyedi árajánlatot az Ön napelemes rendszerére!