naplopo

2024. január 15-étől a pályázók előregisztráiójával indul a Napenergia Plusz Program

A pályázati felhívás és a pályázat mellékletei innen tölthetők le: https://napenergiaplusz.nffku.hu/ 

Mire lehet pályázni?

Háztartási méretű, energiatárolóval (akkumulátorral) kiegészített új napelemes rendszer megvalósítására.

Mekkora napelemes rendszerre lehet pályázni?

 • Inverter teljesítmény: minimum 4 kW, maximum 5 kW lehet.
 • Napelemek teljesítménye:  A napelemek teljesítménye az inverter teljesítményének maximum 120%-a lehet.
  • 4 kW-os inverter esetén maximum 4,8 kW lehet a napelemek teljesítménye.
  • 5 kW-os inverter esetén maximum 6 kW lehet a napelemek teljesítménye.
 • Energiatároló (akkumulátor):  Az energiatároló névleges kapacitása minimum 7,5 kWh, maximum 10 kWh lehet.

Fentieknél nagyobb rendszer a pályázat keretében nem valósítható meg akkor sem, ha a nagyobb rész árát a beruházó önerőből, támogatás nélkül fedezi.

Kik pályázhatnak?

Jelen pályázati felhívásra kizárólag azon nagykorú természetes személy (magánszemély) nyújthat be pályázatot, aki

 • magyar adóazonosító jellel rendelkezik;
 • a beruházás helyszínével megegyező magyarországi állandó lakóhellyel rendelkezik;
 • a beruházással érintett magyarországi lakóingatlanban legalább résztulajdonnal vagy haszonélvezeti joggal, vagy lakáscélú lízingszerződéssel rendelkezik.

Egy magánszemély csak egy pályázatot nyújthat be.

Kizáró körülmények

Nem nyújtható támogatás:

 • azon pályázó részére, akinek lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása áll fenn;
 • amennyiben a beruházással érintett lakóingatlan vállalkozás (egyéni vállalkozás, egyéni cég, közkereseti társaság, betéti társaság, kft., zrt. stb.) székhelye, telephelye, fióktelepe;
 • amennyiben a beruházással érintett lakóingatlan tulajdonosai között vállalkozás is van.

A támogatás formája és mértéke

Vissza nem térítendő támogatás. A támogatás a támogatott beruházás elszámolható összköltségének maximum 66%-a, de legfeljebb 5 000 000 Ft, azaz ötmillió forint. .