naplopo

2021. december 6-án indult a "Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva" nevű pályázat, amely keretén belül 100%-os vissza nem térítendő állami támogatást lehetett igényelni. A pályázat az országos átlagot el nem érő jövedelmű, saját tulajdonú ingatlannal rendelkező magánszemélyek számára nyújtott lehetőséget a támogatás igénylésére.

A pályázat első fordulója 2021. december 6-tól 2022. február 6-ig volt nyitva. Jelenleg nem lehet pályázatot beadni.

A pályázati felhívás és a pályázat mellékletei innen tölthetők le: napelem.palyazat.gov.hu 

Mire lehet pályázni?

Az alábbi műszaki tartalmak közül egy műszaki tartalomra lehet pályázni:

1. Csak napelemes rendszer. Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás fedezését célzó napelemes rendszer létesítése.

 • Maximális támogatás: bruttó 2.900.000 Ft
 • Támogatásban kizárólag olyan napelemes rendszer részesíthető, ahol a napelem-panelek összesített névleges beépített teljesítménye nem haladja meg a pályázat által érintett ingatlanban pályázat beadását megelőző elszámolási év éves fogyasztás kWh-ban kifejezett összegének 1100-zal elosztott értékét, de legfeljebb az 5 kWp-et.

VAGY

2. Komplex rendszer. Tetőszerkezetre helyezett napelemes rendszer létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása hőszivattyúval, villamosenergia tároló beépítése és nyílászáró cseréje.

 • Maximális támogatás: bruttó 11.300.000 Ft
 • A napelem panelek – kapacitásbővítés esetén a már meglévő és a jelen támogatással kiépített napelempanelek – összesített névleges beépített teljesítménye nem haladhatja meg az 5 kWp-ot

Támogatás mértéke 100 %

Támogatás minimum összege: 500.000 Ft

Fontos! Ha a 2. komplex rendszer megvalósítására szeretne pályázni, akkor a felsorolt célok közül mindent meg kell valósítani. Tehát a napelemes rendszer mellett villamosenergia tárolót és hőszivattyús rendszert is meg kell valósítani, valamint a nyílászárókat is kötelezően ki kell cserélni. Ha a nyílászárók több mint fele már korszerű, akkor nem adható be pályázat komplex célra (csak napelemes rendszerre igen).

Mekkora napelemes rendszerre lehet pályázni?

 • Maximum 5 kW. A pályázat keretén belül maximum 5 kW névleges napelem teljesítményű rendszert lehet megvalósítani. A napelemek teljesítménye azonban sok esetben ennél csak kevesebb lehet.
 • Egy fázis esetén max. 3 kW. Ha az épület egy fázisú villamosenergi betáplálással rendelkezik, akkor Magyarországon az áramszolgáltatók max. 2,5 kW névleges teljesítményű invertert engedélyeznek. A pályázat szerint pedig a napelemek teljesítménye max. 20%-al haladhatja meg az inverter teljesítményét. Így tehát egy fázis esetén a pályázat keretén belül max. 1,2x2,5=3 kW névleges teljesítményű napelemes rendszer valósítható meg. A pályázat retén belül lehetőség van az egy fázisú betáplálás három fázisúra bővítésére.
 • A villanyszámla hatása. A pályázat szerint a napelemek éves energiahozama nem lehet nagyobb, mint az előző év villanyszámlával igazolt villamosenergia fogyasztása. A fogyasztást a legutolsó kézhez kapott havi villanyszámlával kell igazolni. Ennek 12-szerese az éves fogyasztás. Az így számított éves fogyasztást el kell osztani 1100-al, így kapjuk a maximálisan megvalósítható napelemes rendszert. Pl. ha az utolsó havi villanyszámla szerinti havi fogyasztás 250 kWh, akkor az éves fogyasztás 12x250=3000 kWh, a maximálisan támogatható napelem teljesítmény pedig 3000/1100=2,72 kW. Ez a feltétel csak az 1. cél szerinti, csak napelemes rendszer megvalósítására vonatkozik, a komplex rendszerek megvalósítására nem. Ha a villanyszámla valami miatt nem áll rendelkezésre, vagy nem tükrözi a valós fogyasztást, akkor a villamosenergia igényt energetikai tanúsítvánnyal lehet igazolni. 

Kik pályázhatnak?

Jelen pályázati felhívásra kizárólag azon nagykorú természetes személy (magánszemély)

nyújthat be pályázatot, aki

• magyar adóazonosító jellel rendelkezik és

• a beruházással érintett ingatlanban (rész)tulajdonjoggal rendelkezik és

• megfelel a jövedelmi előírásnak

A jövedelmi előírás értelmében azon háztartás egyik nagykorú tagja nyújthat be pályázatot, amely háztartásnál a beruházással érintett ingatlan 2021. augusztus 30-i állapot szerinti, természetes személy tulajdonosai közül, a 2020. évben jövedelemmel rendelkezők 2020. évi, a személyi jövedelemadó bevallás szerinti összevont jövedelmének egy főre jutó összege 0 forint és 4.850.000 forint közé esik

Jövedelem korlát magyarázat megnyitása

Maximális elszámolható költségek:

A pályázati körben az elszámolható maximális fajlagos költségek (áfa-val növelt bruttó összegek):

 • 1 kWp napelem rendszer költsége: 485.645 forint;

 •  1-ről 3 fázisra bővítés (amper növelése és villanyszerelés): 96.400 forint;
 • villanyóra szabványosításának költsége: 289.200 forint;
 • villamos energia közcélú hálózathoz történő csatlakozásért fizetendő díj hőszivattyúhoz: 316.992 forint;
 • energetikai tanúsítvány készítése (1 db): 24.720 forint;
 • nyílászárók: 87.300 forint / nyílászáró négyzetmétere;
 • nyílászárók cseréjére elszámolható maximális összeg: 2.400.750 forint;
 • akkumulátoros tároló 5 - 9,9 kWh: 1.916.956 forint;
 • akkumulátoros tároló 10 - 13,99 kWh: 2.949.061 forint;
 • levegő – levegő hőszivattyú szett (1 kültéri és 4 beltéri egység, beszereléssel): 1.148.067 forint;
 • levegő – levegő hőszivattyú maximális elszámolható költsége 1 ingatlanban (anyag és munkadíj): 2.296.134 forint;
 • levegő – víz hőszivattyú kültéri és beltéri egységgel: 2.247.476 forint;
 • fűtőpanel 1 db (beszereléssel):80.157 forint;
 • fűtőpanel maximális díja 1 ingatlanban: 140.915 forint;
 • zártrendszerű használati melegvíz tároló és fűtő kivitelezése: 122.511 forint;
 • energetikai terv készítése: maximum 333.375 forint.